• PRIVACY VERKLARING Handels onderneming Rikken.

Handels onderneming Rikken gevestigd en kantoorhoudende te Lith (5397 LX) aan de Mutjeskamp 19,

hierna te noemen “Handels onderneming Rikken” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met
persoonsgegevens van haar bezoekers. Handels onderneming Rikken verwerkt uw persoonsgegevens dan
ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert
Handels onderneming Rikken u over de manier waarop Handels onderneming Rikken uwpersoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze PrivacyVerklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Handels onderneming Rikken worden aangeboden op Ipnetworks.nl.

Artikel 1. Uitleg persoonsgegevens en specififieke doelen voor de verwerking ervan.

1. Persoonlijk 

Handels onderneming Rikken gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring 
te bieden. Handels onderneming Rikken past wat u op Ipnetworks.nl ziet aan op uw interesses.
Handels onderneming Rikken gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw
IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Klantenservice

U kunt e-mailen & bellen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we
gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren.
Handels onderneming Rikken registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Handels onderneming Rikken gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

3. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Handels onderneming Rikken heeft
algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Handelsonderneming Rikken 
samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrievenvan Handels onderneming Rikken meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Info@ipnetworks.nl.

4. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Handels onderneming Rikken deze gegevens net zoals die van andere klanten van Handels 
onderneming Rikken.

5. Andere doeleinden

Tot slot kan Handels onderneming Rikken uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals
specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Handels onderneming Rikken geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Handels onderneming Rikken voor de in deze Privacy
Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Handels onderneming
Rikken een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een
verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Handels onderneming Rikken op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens
door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Handels onderneming Rikken maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van
passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen
dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik
of de wijziging te voorkomen van de informatie die Handels onderneming Rikken ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@ipnetworks.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest
om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website,
omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van  de website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Handels onderneming Rikken tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first
party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te
weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen
bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw
computer worden gewijzigd. Sommige functies op Ipnetworks.nl werken mogelijk niet meer indien
uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Handels onderneming Rikken

1. Handels onderneming Rikken heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van
uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Handels onderneming Rikken verwerkt ten behoeve van Ipnetworks.nl. Handels onderneming Rikken
accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of
inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Handels onderneming Rikken bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden
na uw laatste bezoek aan Ipnetworks.nl, tenzij Handels onderneming Rikken op grond van een wettelijke bepaling
verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Handels onderneming Rikken behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Ipnetworks.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Ipnetworks.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina van Ipnetworks.nl in de gaten. 

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 25-05-2018.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact op.

Neem contact op